Karasu Belediyesi

Haberler

Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Belediyeler Birliği

Marmara Urban Formu

Eklenme Tarihi : 4 Eylül 2019

Marmara Belediyeler İşbirliği (MBB) tarafından, ilki 1-2-3 Ekim 2019 tarihlerinde, İstanbul Kongre Merkezinde (Harbiye/Şişli/İstanbul), olmak üzere iki yılda bir düzenlenmesi planlanan, şehirleşme ve yerel yönetimler alanlarında küresel ölçekte bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamada etkili bir platform oluşturacak Marmara Urban Forum – Marmara Uluslararası Kent Forumu (MARUF)’nda bilgi, deneyim ve kapasitenizden yararlanmanın son derece önemli ve verimli olacağı değerlendirilmektedir.

Çözüm odaklı ve gücünün yerelden alan, yönetişim ve ortak akıl eksenli şehir yönetimi ideali ile insanların daha sağlıklı, müreffeh, üretken ve güvenli kentlerde, uyum içerisinde yaşamalarına hizmet edecek politikaların katılımcı bir yaklaşımla ele alınacağı MARUF’ta şehrin tüm paydaşlarının da uluslararası ölçekte bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

“Çözüm Üreten Kentler” ana teması ile (Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Konut ve Yapılı Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan, Yönetişim) 12 alt temanın ele alınacağı MARUF’ta 25 ülkeden 200’den fazla konuşmacı yer alacaktır.

Bu bağlamda, ülkemizin en önemli yerel yönetim birimlerinden biri olan belediyenizin MARUF’a büyük bir değer katacağını düşünerek etkinliğin planlanması, düzenlenmesi, yürütülmesi ve yapılacak ileriki çalışmalarda desteğini ve işbirliğini önemsemekte ve arzu etmekteyiz.