Karasu Belediye

Duyurular

Yıkılacak Derecede Tehlike Arz Eden Metruk Yapı Tebligatı

Yıkılacak Derecede Tehlike Arz Eden Metruk Yapı Tebligatı

Metruk Yapı Tebligatı

Eklenme Tarihi 11 Ekim 2019

Sayı      : 48734439-492-E.114231 

Konu    : Şikayet Hk. 

İlgi      : 11.06.2019 tarihli dilekçe.

İlgi şikayet dilekçesine istinaden Belediyemiz imar müdürlüğü personellerince Kuzuluk Mahallesi, Karaca Caddesi, 232 ada 20 parsel üzerinde yapılan incelemelerde bulunan metruk yapının yıkılacak derece tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Diğer hissedarlar ile toplanarak metruk yapıyı 30 gün içerisinde yıkmanız gerekmektedir. 3194 sayılı imar kanunun 39. Maddesinde ‘Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.' 

Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Şeklinde düzenlenmiştir. Kanun uyarınca yıkımı tarafınızdan yapılmayan metruk yapının yıkım işlemleri Belediyemiz tarafından yapılacak olup, yıkım masraflarının %20 fazlası ile hissedarlardan tahsil edilecektir. Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim. Sayın :

 1. Emin HAMARAT:    Ahmet Oğlu   KN
 2. Ali      KAHVER:      Kamil Oğlu    KN
 3. Mehmet ŞENTÜRK: Hüseyin Oğlu KN
 4. Şahzene ODOBAŞ:   Mahmut Kızı KN
 5. Şükriye AYGÜNEŞ  Ali Kızı                       KN:67*******30
 6. Cavit TUNA:             Hasan Oğlu                KN:61*******40
 7. Saime TUNA:            Hüseyin Kızı              KN:61*******42
 8. Ahmet TUNA:           Mehmet Oğlu             KN:61*******58
 9. Erdem TUNA:           İsmail Oğlu                 KN:61*******26
 10. Elif     AYAR:            İsmail Kızı                 KN:31*******92
 11. Hüseyin TUNA:         İsmail Oğlu                KN:61*******98
 12. Bakiye TUNA:           Mahmut Kızı              KN:61*******14
 13. Cemile ÇAM:             İskender Oğlu             KN:62*******66
 14. Adem TUNA:            İskender Oğlu             KN:61*******78
 15. Mehmet TUNA:         İskender Oğlu             KN:61*******14
 16. İrfan TUNA:              İskender Oğlu             KN:61*******96
 17. Mustafa TUNA:         İskender Oğlu             KN:61*******60
 18. Erol TUNA:               İskender Oğlu             KN:61*******34
 19. Emre TUNA:             İskender Oğlu             KN:61*******62
 20. Havva EKŞİ:              İskender Kızı              KN:34*******76