Karasu Belediye

Duyurular

Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı

Eklenme Tarihi 18 Aralık 2019

İlgi: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 13/12/2019 tarih ve 39160 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile Karasu İlçe Merkezi 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin  09/12/2019 tarih ve 11/582 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, bahse konu Meclis Kararı ile onanan 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı  ve Plan Hükümleri 18/12/2019  tarihinden itibaren Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinde 1 ay süreyle İlan Panomuzda Askıya asılmıştır.