Karasu Belediye

Duyurular

Çanakkale Zaferi Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

Çanakkale Zaferi Şiir Ve Kompozisyon Yarışması Şartnamesi

Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Eklenme Tarihi 17 Şubat 2015

 

KARASU BELEDİYESİ

ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

 

A)   KONUSU:

Çanakkale zaferinin 100. Yıl kutlamaları ile ilgili şiir ve kompozisyon yarışması.

B)   TÜRÜ:

Şiir ve kompozisyon Yazma Yarışması

C)   KAPSAM:

Yarışmaya yurt içi veya yurt dışından herkes  başvurabilir.

D)   YERİ:

Karasu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

E)   KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya katılan şiirlerin ve kompozisyonların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

2. Her yarışmacı, yarışmaya 1 ( bir ) şiir ve 1 (bir) kompozisyonla katılabilir. Biçim yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.

3. Yarışmaya katılacak şiirler Times New Roman karakteri ve 12 punto ile yazılacaktır.  Mısra sınırlaması yoktur.

4. Yarışmaya katılacak kompozisyonlar Times New Roman karakteri  ve 12 punto ile yazılacak  3 (üç) A 4 kağıdından fazla olmayacaktır.

6. Yarışmaya rumuz ile katılacaktır. Rumuz şiir ve kompozisyonların arkasına yazılarak teslim edilecektir.  Yarışmaya katılan kişinin T.C. kimlik no’ su, adı ve soyadı ve adres bilgileri, telefonu, e-posta adresi üzerine rumuz yazılmış  bir zarfa konulmalı. Bu zarf ve eserin 2 (iki) adet kopyası bir başka zarfa konularak yarışmaya müracaat  edilecektir.

7. Yarışmaya katılan şiir ve kompozisyonlar eser sahibine geri verilmeyecektir. Eserlerden uygun görülenler, herhangi bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın, istendiği takdirde belediyemiz tarafından bir kitapta toplanabilecektir ve karasu Antolojisi oluşturulacaktır.

8. Yarışmaya katılan eserler üzerinde seçici kurul tarafından dilbilgisine ilişkin düzenleme yapılabilir.

9. Seçici kurul üyeleri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar. Seçici kurul ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşacaktır.

10. Yarışmaya şiir ve kompozisyon gönderen şair ve yazarlar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

F)    YARIŞMADA DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAK ŞİİR VE KOMPOZİSYONLAR:

-Temel değerlerle örtüşmeyen şiir ve kompozisyonlar,

-Daha önce herhangi bir yarışmaya katılan ya da herhangi bir yerde yayımlanmış şiir ve kompozisyonlar,

-Yazar olarak altında imzası bulunan kişiye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen şiir ve kompozisyonlar,

-Çok sayıda yazım ve noktalama hatası içeren şiir ve kompozisyonlar,

-Başvuru tarihinden sonra teslim edilen şiir ve kompozisyonlar.

G) ESERLERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ:

Eserler en son 10 MART 2015 Tarihine kadar Karasu Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne elden veya posta ile teslim edilecektir. Bu tarihten sonra gelen eserler dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden sorumluluk kabul edilmeyecektir.